Kroner og broer

Kroner

En krone vil ofte være nødvendig at påsætte en knækket, slidt eller rodbehandlet tand hvis vi skønner det vil være nødvendigt for at bevare tanden funktionsdygtig i mange år frem.

Inden en sådan behandling iværksættes vil vi vurdere om tanden egner sig til behandlingen da vi forventer behandlingen skal være funktionsdygtig i mange år frem.

Tandlægen i Fiolgade, Helsingør foretager en klinisk vurdering af tanden og tager et røntgenbillede at tandens rod, der skal være stærk nok til at bære kronen.

Vedligeholdelse fra din side er selvfølgelig en forudsætning for et godt resultat, men hvis du efterkommer de råd og vejledninger vi anbefaler vil en krone holde i mange år.
Kroner kan fremstilles i guld eller porcelæn og vi laver begge typer.

Bro

En bro fremstilles i samme materialer som kroner og bruges i de tilfælde hvor man af en eller anden årsag mister en tand i tandrækken.

Man vil i sådan tilfælde bruge tænderne på hver sin side af den manglende tand, som bropiller, og fremstille en bro som man fastcementerer så den sidder fast.

Vi vil med en grundig undersøgelse fastslå om en bro er den bedste behandling for dig eller om et implantat vil være en bedre løsning.