Parodontose

Parodontose er en særdeles udbredt sygdom, som især rammer mange over 40 år.

Hvad kan det skyldes

Parodontose kan skyldes flere forskellige ting, men nogle af de typiske grunde til parodontose er blandt andet rygning, immunsystemet som er svækket, diabetes, utilstrækkelig mundhygiejne og fyldninger som efterhånden ikke er gode nok og der derved sætter sig mad ned i mellemrummet.

Hvornår har man parodontose

Ved en almindelig undersøgelse registrer tandlægen tandkødslommerne. Er tandkødslommerne på 1-3mm har man et sundt tandkød. Har man tandkødslommer på 4mm er der tale om begyndende parodontose. Er tandkødslommerne på 5mm eller derover er der tale om parodontose som skal behandles. Ved hjælp af røntgenbilleder kan tandlægen  endvidere registrere om der er mistet knogle som følge af parodontose.

Hvordan parodontose behandles

Parodontose starter normalt som tandkødsbetændelse. Hvis der ikke bliver gjort noget ved dette problem kan det over en længere periode udvikle sig til parodontose.

I tilfælde hvor tandlægen  har registeret at der er fordybede tandkødslommer vil man blive indkaldt til parodontose tandrensning hver 3. mdr. for at få det bedst mulige resultat.

Ved besøget hver 3 mdr. bliver der registeret tandkødslommer så man kan følge med i udviklingen. Tandlægen  renser derefter de lommer som er fordybede så tanden har en ren overflade og har mulighed for at blive sunde igen. Dette foretages hver 3. mdr. indtil tandkødslommerne er forsvundet igen.

Det skal siges, at det er meget vigtigt at patienter med parodontose er indstillet på at gøre et stort arbejde derhjemme så der bliver et godt sammenarbejde mellem behandler og patient.

Det er på hjemmefronten slaget skal stå, dvs den daglige mundhygiejne er det allervigtigste for at opnå et godt resultat.

I de tilfælde hvor tandkødslommerne er meget dybe kan der være tale om at det ikke er nok med en almindelig parodontose behandling. Man må i stedet for gå ind og lave en parodontose operation.

Ved en parodontose operation åbner man op i det pågældende område for at få et bedre overblik og for at fjerne bakteriebelægninger, tandsten og betændelsesvæv som man ikke har kunne få fat i ved en almindelig parodontose behandling.